MISIJŲ Y-MĖNUO
Spalis 2019
RENGINIAI katalikai.lt october2019.va
RENGINIAI october2019.va katalikai.lt
Piešinių konkursas

PIEŠINIŲ KONKURSAS, SKIRTAS ŠVĘSTI YPATINGĄJĮ MISIJŲ MĖNESĮ

Konkurso tikslas:

Skleisti informaciją apie Ypatingąjį Misijų mėnesį, sąmoningiau ir nuodugniau ištyrinėjant  misijų svarbą Bažnyčiai, suvokiant, kad kiekvienas pakrikštytasis yra pakviestas nešti Dievo žinią pasauliui.

Konkurso eiga:

  1. Mokiniai susipažįsta su pamokos/katechezės medžiaga, kurią klasės mokytoja(-s)/katechetė(-as) pristato klasei ir išsamiai išanalizuoja drauge. Tam tikslui galite laisvai naudoti ir medžiagą interneto svetainėje katalikai.lt
  2. Reziumuojant temą vaikai gauna užduotį iliustruoti įsisavintas žinias apie Misijas savo piešiniuose.
  3. Klasės mokytoja(-s)/katechetė(-as) nufotografuoja bendroje klasės nuotraukoje, talpinant visus vaikus į vieną kadrą, kuriame vaikai laiko savo piešinius priešais savo veidą, atsuktus viršeliu į objektyvą. PASTABA: labai svarbu, kad užtikrintumėte, jog vaikų veidų nuotraukoje nesimatytų, o juos uždengtų jų pačių piešti piešiniai, dėl asmens duomenų apsaugos įstatymo.
  4. Nuotrauką kartu su jos trumpu aprašu (nurodant klasę) ir Jūsų asmens duomenimis (vardas, pavardė, mokykla ar parapija, kurią atstovaujate, įstaigos adresas, Jūsų tel. numeris, el. pašto adresas) siunčiate konkurso organizatoriams adresu info@misijos.katalikai.lt
    *SVARBU: jei konkurse dalyvauja daugiau nei viena Jūsų ruošiama klasė, kiekvienos klasės nuotrauką su duomenimis prašome siųsti atskiruose el.laiškuose. Viena klasė gali siusti tik vieną nuotrauką.
  5. Laimėtojus loterijos būdu išrinksime iki 2019.11.20 ir paskelbsime interneto puslapyje misijos.katalikai.lt iki 2019.11.30

 Konkurso reikalavimai:

Konkurso apdovanojimai

Konkurso organizatoriai: Lietuvos misijų tarnyba

Kontaktai: kun. Alessandro Barelli SDB
info@misijos.katalikai.lt