MISIJŲ Y-MĖNUO
Spalis 2019
RENGINIAI MEDŽIAGA katalikai.lt october2019.va
RENGINIAI MEDŽIAGA october2019.va katalikai.lt
Popiežiaus žinia PMD 2019
Nauja medžiaga: PLAKATAI
Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje
YPATINGASIS MISIJŲ MĖNUO
Spalis 2019
Apie misijas ir Ypatingąjį misijų mėnesį
YPATINGASIS MISIJŲ MĖNUO
Spalis 2019
Nauja medžiaga: PLAKATAI
YPATINGASIS MISIJŲ MĖNUO
Spalis 2019
Pal. Benedikto Daswa liudijimas
YPATINGASIS MISIJŲ MĖNUO
Spalis 2019
Popiežiaus žinia PMD 2019 Nauja medžiaga: PLAKATAI

NAUJIENOS

YMM plakatas LT

PDF (ieškoti kurijose)

YMM plakatas PL

PDF (ieškoti kurijose)

2019-ųjų metų SPALIS – Ypatingasis misijų mėnuo

Popiežius Pranciškus 2019 m. spalio mėnesį paskelbė Ypatinguoju misijų mėnesiu, skirtu švęsti popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo laiško Maximum Illud 100 metų sukakčiai. „Šv. Jonas Paulius II minėjo, kad „Kristaus Atpirkėjo Bažnyčiai patikėta misija vis dar yra labai toli nuo užbaigimo“, ir iš tiesų bendras žmonijos požiūris rodo, kad ši misija vis dar tik prasideda ir kad mes privalome visokeriopai įsipareigoti jai tarnauti... Visame pasaulyje būkime „nuolatinės misijos būsenos“. Nebijokime įsipareigoti, pasitikėdami Dievu ir didele drąsa, misionieriaus galimybe, galinčia perkeisti viską... Tegul meilė Bažnyčios misijai, kuri yra „aistra Jėzui ir aistra Jo tautai“, auga vis stipriau! Tegul Ypatingasis misijų mėnuo įrodo intensyvią ir vaisingą malonės progą ir skatina iniciatyvas, ir visų pirma – maldą, visos misionieriškos veiklos sielą. Taip pat skatinkite Evangelijos skelbimą, Bažnyčios misijos biblinį ir teologinį apmąstymą, krikščioniškos meilės darbus ir praktinius bendradarbiavimo ir solidarumo darbus tarp Bažnyčių, kad misionieriškas uolumas būtų atgaivintas ir jo niekada netrūktų tarp mūsų.“

Ypatingojo misijų mėnesio tema

„Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“ – tai popiežiaus Pranciškaus pasirinkta tema. Missio ad gentes sąmoningumo žadinimas ir atsakomybės skelbti Evangeliją su nauju entuziazmu atgaivinimas yra temos, kurios jungia popiežiaus Benedikto XV pastoracinį susirūpinimą apaštališkajame laiške Maximum Illud, paskelbtame prieš 100 metų, ir misionierišką gyvybingumą, išreikštą popiežiaus Pranciškaus apaštališkajame paraginime Evangelii Gaudium: „Misionieriškoji veikla yra viso Bažnyčios darbo paradigma“ (EG 15).

Tautų evangelizacijos kongregacijos parengtas vaizdo įvadas apie Ypatingąjį misijų mėnesį.
DAUGIAU APIE MISIJAS

KAIP RENGTIS YPATINGAJAM MISIJŲ MĖNESIUI?

Popiežius nurodo keturis aspektus, kurie padėtų intensyviau pasirengti.

1
ASMENINIS SUSITIKIMAS
Su Jėzumi Kristumi, gyvu Jo Bažnyčioje
per Eucharistiją, Dievo žodį, asmeninę ir bendruomeninę maldą.
2
MISIONIERIŠKASIS LIUDIJIMAS
Misionieriai šventieji,
kankiniai ir tikėjimo liudytojai
– visame pasaulyje išsibarsčiusios Bažnyčios atspindys.
3
MISIONIERIAUS UGDYMAS
Biblinis, katechetinis, dvasinis ir teologinis.
4
MISIONIERIAUS GERAŠIRDIŠKUMAS
Krikščioniškos meilės darbai ir praktiniai bendradarbiavimo bei solidarumo darbai tarp Bažnyčių.
Malda

MALDA

Dangiškasis Tėve,
iš numirusių prisikėlęs
Tavo vienatinis Sūnus Jėzus Kristus
liepė savo sekėjams
„eiti ir padaryti Jo mokiniais visų tautų žmones“,
o Tu mums primeni, kad per Krikštą
buvome įjungti į Bažnyčios misiją.

Apdovanojęs Šventosios Dvasios dovanomis,
suteik mums malonę drąsiai ir uoliai
liudyti Evangeliją,
kad vykdydami Bažnyčiai patikėtą ir
dar nebaigtą įgyvendinti misiją
rastume naujų veiksmingų būdų
skleisti pasaulyje gyvenimą ir šviesą.

Maloningai padėk visoms tautoms
priimti Jėzaus Kristaus
gelbėjančią meilę ir Jo gailestingumą.
Jis būdamas Dievas
su Tavimi ir Šventąja Dvasia
gyvena ir viešpatauja per amžius.
Amen.

JĖZUS paliko 99 avis tik tam, kad surastų vieną.
Nelogiška? Beprasmiška?..
O jei ta avis esi TU?

RENGINIAI

PASAULYJE
Birželio 9 d., per SEKMINES, Popiežius pasirašė Žinią Pasaulio misijų dienai Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčia misijoje pasaulyje
Spalio 20 d. Pasaulinė misijų diena
LIETUVOJE
Rugpjūčio 11 – spalio 30 d. paroda „Misijų stotelės. Lietuvių jėzuitų misionierių šimtmečio kelias“ Kaune, Perkūno namuose
Spalio 1 d. 12 val. šv. Mišios Kaišiadorių katedroje su visos Lietuvos ir kitų kraštų tikinčiaisiais minint misijų globėją šv. Teresę iš Lizjė ir švenčiant Ypatingojo misijų mėnesio pradžią Lietuvoje.
Spalio 12–13 d. vigilija Šiluvoje už misijas ir misionierius.
Spalio 13 d. Misijų diena Šiluvoje su t. Ronnie McAINTSH CSsR. PLAČIAU
VYSKUPIJOSE
Spalio 10–12 d. Kauno arkikatedroje vieši t. Ronnie McAINTSH CSsR. PROGRAMA

MEDŽIAGA

Vaizdo medziaga

 Kunigas misionierius Ruandoje salezietis Hermanas Šulcas Lietuvių saleziečių misijos, kunigas Hermanas Šulcas – misionierius Ruandoje (aut. Dalius Ramanauskas, LRT: „Vienuolynų kelias Lietuvoje“)

Kita medžiaga

YMM LEIDINIAI


Plakatas YMM (LT) PDF
(ieškoti kurijose).


Plakatas YMM (PL) PDF
(ieškoti kurijose).


Afiša YMM renginiai Kauno arkivyskupijoje JPG
.

MEDIA mokykloms

Rengiama.

Spalio sekmadienio PAMOKSLAI

Rengiama.

Įvairi kita

Rengiama.