MISIJŲ Y-MĖNUO
Spalis 2019
RENGINIAI katalikai.lt october2019.va
RENGINIAI october2019.va katalikai.lt
Popiežiaus žinia PMD 2020
Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje
YPATINGASIS MISIJŲ MĖNUO
Spalis 2019...
Apie misijas ir Ypatingąjį misijų mėnesį
Popiežiaus žinia PMD 2020
YPATINGASIS MISIJŲ MĖNUO
Spalis 2019
Leidiniai, homilijos ...
Popiežiaus žinia PMD 2020
YPATINGASIS MISIJŲ MĖNUO
Spalis 2019
Popiežiaus žinia PMD 2020 Leidiniai, homilijos ...

2019 M. MISIJŲ MĖNESIO ĮVYKIAI

Ypatingojo Misijų Mėnesio piešinių konkurso nugalėtojai jau išrinkti!

Skubame nuoširdžiai padėkoti visiems dalyvavusiems mokytojams ir katechetams, parapijų bendruomenėms ir vaikų užimtumo centrams už aktyvų įsitraukimą į YMM piešinių konkursą.

2019-ymm_vks-akcija_lt_100.jpg (10 KB)

Spalio 13–28 d. Akcija GELBĖJIMO TVARSTIS

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai kviečia aukoti medicinines priemones Afrikos ligoninėms.

Spalio 26 – 27 d. Misijų Vilnius: pažintis su Vilniaus vienuolynais

Vilniaus piligrimų centras ir alternatyvaus Vilniaus pažinimo platforma „Neakivaizdinis Vilnius“ kviečia pažinti mieste veikiančias vienuolijas, jų kasdienę misionierišką veiklą.

spalis2019.png (5 KB)

Misijų dieną – parama dirbantiems karščiausiuose pasaulio taškuose

Spalio 20 d., sekmadienį, švenčiame Pasaulinę misijų dieną.

Ypatingojo misijų mėnesio - spalio 2019 - homilijos

SEKMADIENIŲ – lietuvių ir lenkų kalbomis. Kitų dienų – darbiniai vertimai lietuvių kalba.

knygele-ymm-rozinis_lt_virs_100.jpg (16 KB)

Knygelė „Eikite į visą pasaulį...“

Svarbiausia YMM medžiaga, dalijama nemokamai parapijose

atvirukas-ymm-lt_virs_100.jpg (15 KB)

YMM atvirukas

Lietuvių ir lenkų kalbomis
Visos naujienos


RENGINIŲ KALENDORIUS

PASAULYJE
Birželio 9 d., per SEKMINES, Popiežius pasirašė Žinią Pasaulio misijų dienai Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje
Spalio 20 d. Pasaulinė misijų diena
LIETUVOJE
Rugpjūčio 11 – spalio 30 d. paroda „Misijų stotelės. Lietuvių jėzuitų misionierių šimtmečio kelias“ Kaune, Perkūno namuose
Spalio 1 d. 12 val. šv. Mišios Kaišiadorių katedroje su visos Lietuvos ir kitų kraštų tikinčiaisiais minint misijų globėją šv. Teresę iš Lizjė ir švenčiant Ypatingojo misijų mėnesio pradžią Lietuvoje.
Spalio 12–13 d vigilija Šiluvoje už misijas ir misionierius.
Spalio 13 d. Misijų diena Šiluvoje su t. Ronnie McAINTSH CSsR. PLAČIAU
VYSKUPIJOSE
Spalio 5 d. Panevėžyje Atsinaujinimo diena. PROGRAMA
Spalio 10–12 d. Kauno arkikatedroje vieši t. Ronnie McAINTSH CSsR. PROGRAMA
Spalio 19 d. Klaipėdoje Atsinaujinimo diena „Kur gyveni?“. PROGRAMA
Spalio 20 d. Kaune Atsinaujinimo diena „Gyvenimas Tėvo širdyje“. PROGRAMA

2019-ųjų metų SPALIS – Ypatingasis misijų mėnuo

Popiežius Pranciškus 2019 m. spalio mėnesį paskelbė Ypatinguoju misijų mėnesiu, skirtu švęsti popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo laiško Maximum Illud 100 metų sukakčiai. „Šv. Jonas Paulius II minėjo, kad „Kristaus Atpirkėjo Bažnyčiai patikėta misija vis dar yra labai toli nuo užbaigimo“, ir iš tiesų bendras žmonijos požiūris rodo, kad ši misija vis dar tik prasideda ir kad mes privalome visokeriopai įsipareigoti jai tarnauti... Visame pasaulyje būkime „nuolatinės misijos būsenos“. Nebijokime įsipareigoti, pasitikėdami Dievu ir didele drąsa, misionieriaus galimybe, galinčia perkeisti viską... Tegul meilė Bažnyčios misijai, kuri yra „aistra Jėzui ir aistra Jo tautai“, auga vis stipriau! Tegul Ypatingasis misijų mėnuo įrodo intensyvią ir vaisingą malonės progą ir skatina iniciatyvas, ir visų pirma – maldą, visos misionieriškos veiklos sielą. Taip pat skatinkite Evangelijos skelbimą, Bažnyčios misijos biblinį ir teologinį apmąstymą, krikščioniškos meilės darbus ir praktinius bendradarbiavimo ir solidarumo darbus tarp Bažnyčių, kad misionieriškas uolumas būtų atgaivintas ir jo niekada netrūktų tarp mūsų.“

Ypatingojo misijų mėnesio tema

„Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“ – tai popiežiaus Pranciškaus pasirinkta tema. Missio ad gentes sąmoningumo žadinimas ir atsakomybės skelbti Evangeliją su nauju entuziazmu atgaivinimas yra temos, kurios jungia popiežiaus Benedikto XV pastoracinį susirūpinimą apaštališkajame laiške Maximum Illud, paskelbtame prieš 100 metų, ir misionierišką gyvybingumą, išreikštą popiežiaus Pranciškaus apaštališkajame paraginime Evangelii Gaudium: „Misionieriškoji veikla yra viso Bažnyčios darbo paradigma“ (EG 15).

Tautų evangelizacijos kongregacijos parengtas vaizdo įvadas apie Ypatingąjį misijų mėnesį.
DAUGIAU APIE MISIJAS

KAIP RENGTIS YPATINGAJAM MISIJŲ MĖNESIUI?

Popiežius nurodo keturis aspektus, kurie padėtų intensyviau pasirengti.

1
ASMENINIS SUSITIKIMAS
Su Jėzumi Kristumi, gyvu Jo Bažnyčioje
per Eucharistiją, Dievo žodį, asmeninę ir bendruomeninę maldą.
2
MISIONIERIŠKASIS LIUDIJIMAS
Misionieriai šventieji,
kankiniai ir tikėjimo liudytojai
– visame pasaulyje išsibarsčiusios Bažnyčios atspindys.
3
MISIONIERIAUS UGDYMAS
Biblinis, katechetinis, dvasinis ir teologinis.
4
MISIONIERIAUS GERAŠIRDIŠKUMAS
Krikščioniškos meilės darbai ir praktiniai bendradarbiavimo bei solidarumo darbai tarp Bažnyčių.
Malda

MALDA

Dangiškasis Tėve,
iš numirusių prisikėlęs
Tavo vienatinis Sūnus Jėzus Kristus
liepė savo sekėjams
„eiti ir padaryti Jo mokiniais visų tautų žmones“,
o Tu mums primeni, kad per Krikštą
buvome įjungti į Bažnyčios misiją.

Apdovanojęs Šventosios Dvasios dovanomis,
suteik mums malonę drąsiai ir uoliai
liudyti Evangeliją,
kad vykdydami Bažnyčiai patikėtą ir
dar nebaigtą įgyvendinti misiją
rastume naujų veiksmingų būdų
skleisti pasaulyje gyvenimą ir šviesą.

Maloningai padėk visoms tautoms
priimti Jėzaus Kristaus
gelbėjančią meilę ir Jo gailestingumą.
Jis būdamas Dievas
su Tavimi ir Šventąja Dvasia
gyvena ir viešpatauja per amžius.
Amen.

JĖZUS paliko 99 avis tik tam, kad surastų vieną.
Nelogiška? Beprasmiška?..
O jei ta avis esi TU?