MISIJŲ MĖNUO
Spalis 2023
SAVANORYSTĖ
SAVANORYSTĖ katalikai.lt
MALDA

Evaldo Lasio fotografija Evaldo Lasio fotografija

UŽ KRIKŠČIONIŲ ĮSIPAREIGOJIMĄ PADĖTI ŽMONĖMS IR VISAI KŪRINIJAI

Meilingasis Dieve,
dangaus, žemės ir visko, kas juose, Kūrėjau,
atverk mūsų protus ir paliesk mūsų širdis,
kad suprastume, jog esame dalis kūrinijos,
Tavo dovanos.

Šiais sunkiais laikais būk arti stokojančiųjų,
ypač vargšų ir labiausiai pažeidžiamų.
Padėk mums parodyti kūrybingą solidarumą,
Kad įveiktume šios globalios pandemijos pasekmes.
Padėk mums būti drąsiems ir priimti pokyčius,
kurie kreipia į bendrąjį gėrį.
Dabar kaip niekada galime pajusti,
jog visi esame susiję ir priklausome vienas nuo kito.

Padaryk taip, kad sugebėtume išgirsti ir atsiliepti
į žemės ir vargšų skundą.
Tebūnie dabartinės kančios
tarsi broliškesnio ir tvaresnio pasaulio gimdymo skausmai.
Lydimi meilaus Marijos Krikščionių Pagalbos žvilgsnio,
meldžiame Tave per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.