MISIJŲ MĖNUO
Spalis 2023
SAVANORYSTĖ
SAVANORYSTĖ katalikai.lt
Misijų mėnesio logotipas

 


mm2020_logo_300x140.png (6 KB)

Misijų mėnesio logotipas – perimtas iš Ypatingojo Misijų mėnesio – misionierių kryžius, kurio pagrindinės spalvos nurodo penkis žemynus. Kryžius yra Dievo ir žmogaus bendravimo įrankis ir tiesioginis mūsų misijos universalumo ženklas; ryškios logotipo spalvos yra pergalės ir prisikėlimo ženklas. Pasaulis yra perregimas, nes evangelizacijos veiksmai neturi kliūčių ar ribų, tai yra Šventosios Dvasios vaisius. Krikščioniškoji meilė ir pasaulis, perteikti Dvasioje, įveikia atstumus ir atveria mūsų protų ir širdžių horizontą. Šalia šio įvaizdžio žodžiai pakrikštyti ir siunčiami nurodo dvi kiekvieno krikščionio savybes: Krikštą ir skelbimą. Pagrindinės Kryžiaus spalvos atspindi penkis žemynus: raudona – tai Amerika, žalia – Afrika, balta – Europa, geltona – Azija ir mėlyna – Okeanija. Raudona primena amerikiečių kankinių kraują, naujo gyvenimo krikščioniškajame tikėjime sėklas. Žalia yra gyvenimo spalva ir simbolizuoja augimą, vaisingumą, jaunumą ir gyvybingumą. Ji taip pat yra vilties, vienos iš trijų teologinių dorybių, spalva. Balta yra džiaugsmo, naujo gyvenimo Kristuje pradžios simbolis: tai iššūkis, su kuriuo susiduria senoji Europa, – atgauti evangelizuojančią jėgą, iš kurios ji buvo sukurta daugelio Bažnyčių ir šventųjų dėka. Geltona yra šviesos spalva, kuri semiasi šviesos iš tikrosios Šviesos. Mėlyna spalva simbolizuoja gyvenimo vandenį, kuris malšina mūsų troškulį ir atkuria mus kelyje pas Dievą. Tai dangaus spalva, Dievo buveinės mumyse ženklas.