MISIJŲ MĖNUO
Spalis 2022
SAVANORYSTĖ
SAVANORYSTĖ katalikai.lt

Kaip rengtis Misijų mėnesiui?

Popiežius nurodo keturis aspektus, kurie padėtų intensyviau pasirengti:

1. ASMENINIS SUSITIKIMAS su Jėzumi Kristumi, gyvu Jo Bažnyčioje per Eucharistiją, Dievo žodį, asmeninę ir bendruomeninę maldą.

2. MISIONIERIŠKASIS LIUDIJIMAS: misionieriai šventieji, kankiniai ir tikėjimo liudytojai – visame pasaulyje išsibarsčiusios Bažnyčios atspindys.

3. MISIONIERIAUS UGDYMAS: biblinis, katechetinis, dvasinis ir teologinis.

4. MISIONIERIAUS GERAŠIRDIŠKUMAS: krikščioniškos meilės darbai ir praktiniai bendradarbiavimo bei solidarumo darbai tarp Bažnyčių.