MISIJŲ MĖNUO
Spalis 2023
SAVANORYSTĖ
SAVANORYSTĖ katalikai.lt
Popiežiaus žinia PMD 2023
Degančios širdys, keliu žengiančios kojos (plg. Lk 24, 13–35)
MISIJŲ MĖNUO
Spalis 2023
Apie misijas ir misijų mėnesį
Popiežiaus žinia PMD 2023
MISIJŲ MĖNUO
Spalis 2023
Leidiniai, homilijos ...
Popiežiaus žinia PMD 2023
Degančios širdys, keliu žengiančios kojos (plg. Lk 24, 13–35)
MISIJŲ MĖNUO
Spalis 2023
Apie misijas ir misijų mėnesį
Popiežiaus žinia PMD 2023
Degančios širdys, keliu žengiančios kojos (plg. Lk 24, 13–35)
MISIJŲ MĖNUO
Spalis 2023
Popiežiaus žinia PMD 2023 Leidiniai, homilijos ...

NAUJIENOS

Vaikų piešinių konkursas „MES – EMAUSO MOKINIAI“

Tikslas, eiga, reikalavimai, apdovanojimai, organizatoriai

knygele-ymm-rozinis_lt_virs_100.jpg (16 KB)

2023 MM Rožinio knygelė

Svarbiausia MM medžiaga lietuvių ir lenkų k., dalijama nemokamai parapijose. Galima parsisiųsti.

2023 MM plakatas. Galima parsisiųsti >>

Lietuvių ir lenkų kalbomis. Platinamas parapijose.
Visos naujienos

Spalis – Misijų mėnuo

Stoti į misijos kelią – tai dėkingumo už susitikimą su Jėzumi Kristumi išraiška. Pirmieji krikščionys visus nepatogumus, nesėkmes, sunkumus pavertė misijos galimybėmis. Šiuo pandemijos laiku užuojautos misija yra neatidėliotina kovojant su klastingu pesimizmu: „Yra kaip yra, geriau nebus“. Melstis už misionierių pašaukimus – šį pašaukimą Dievas skiria visiems, tačiau įvairiais būdais.

BAŽNYČIOS VISUOTINUMO MATMUO
Bažnyčia pranoksta parapijos ar vyskupijos ribas. Ji yra vietinių bažnyčių bendrystė, didžiulė šeima. Spalis, visuotinis Misijų mėnuo, o ypač – Pasaulinė misijų diena, yra proga švęsti šią vienybę skirtingume meldžiantis ir dalijantis.

SOLIDARUMAS BE SIENŲ
Pasaulinės misijų dienos proga (šiemet tai 2023 m. spalio 22 d.) per milijardą krikščionių drauge vienysis maldoje. Tai bus ir proga dalytis dvasiniais, liturginiais, kultūriniais lobiais; taip pat svarbu dalytis materialinėmis gėrybėmis.

BROLIŠKAS DALIJIMASIS
Kasmet spalį Bažnyčia švenčia Pasaulinę misijų dieną. Jau daugelį metų visas spalis yra Misijų mėnuo, per jį tikintieji meldžiasi ir suteikia materialinę paspirtį katalikiškoms misijoms plačiajame pasaulyje.

DAUGIAU APIE MISIJAS

KĄ KONKREČIAI DARYTI MISIJŲ MĖNESĮ?

1
IŠGYVENTI MALONĖS LAIKĄ,
kad kiekvienas tikintysis ir kiekviena bendruomenė
dvasiškai atsinaujintų ir dar geriau suvoktų
iš Krikšto kylantį misionierišką savo pašaukimą.
2
SUTEIKTI SAVO TIKĖJIMUI
išties katalikišką, visuotinį kvėpavimą, nuoširdžiai įveikus bet kokį užsisklendimą, žmonių skirstymą, bet kokią pagundą apsiriboti tik sielovada.
3
MALDA IR GERAIS DARBAIS REMTI
pasaulio misionierių veiklą, aukoti savo skausmo ir kančios slėpinį už pasaulio išganymą.
4
PUOSELĖTI KRIKŠČIONIŲ BENDRUOMENIŲ SOLIDARUMĄ
ir dalijimąsi gėrybėmis ne tik iš širdies dosnumo, bet ir dėl brolybės poreikio visuotinėje Bažnyčioje.
5
IŠEITI IŠ „UŽ SIENŲ“,
eiti į žmones, liudyti, kad Viešpats atėjo ir nuolatos keliauja pasaulio keliais ir gatvėmis, kad mus išgelbėtų.

RENGINIŲ KALENDORIUS

PASAULYJE
2023 m. sausio 6 d., švenčiant Viešpaties Apsireiškimo iškilmę, Popiežius pasirašė Žinią Pasaulio misijų dienai Degančios širdys, keliu žengiančios kojos.
Spalio 23 d. Pasaulinė misijų diena
LIETUVOJE
Spalio 22 d. Pasaulinė misijų diena: visose Lietuvos bažnyčiose malda už misijas ir rinkliava skirta misijoms neturtinguose pasaulio kraštuose
VYSKUPIJOSE